Welcome to Our Conference Website!

Romanian Academy of Technical Sciences
"Constantin Brancusi" University of Targu-Jiu
Engineering and Sustainable Development FacultyVă invităm să participați la cea de-a XVI-a ediție a Conferinței Științifice Naționale cu Participare Internațională, CONFERENG 2016, organizată de Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși,, din Târgu Jiu, în perioada 04-05 noiembrie 2016.
După mai mult de două decenii de evoluţie, Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși,, din Târgu Jiu este astăzi o structură de învăţământ şi cercetare matură, cu o tradiţie şi un prestigiu ce onorează şi obligă la performanţe academice, modernizare, conectare la provocările actuale ale societății, dar și orientare permanentă către abordarea integrată a realităților economice, sociale și ale mediului înconjurător, în contextul dezvoltării durabile.
În acest sens, în cadrul conferinței, ne propunem să reunim cercetători, cadre didactice și profesioniști din toate ramurile ingineriei, pentru a împărtăși rezultatele cercetării științifice, ideile și experiența practică. Și pentru că ingineria înseamnă o artă ce impune în mod organizat schimbarea tehnologică, ne propunem să identificăm soluții care să contribuie la dezvoltarea durabilă.
Lucrările științifice ale conferinței vor fi publicate în Analele Universității ,,Constantin Brâncuși,, din Târgu Jiu, seria Inginerie, ISSN 1842-4856, jurnal indexat în următoarele baze de date internaționale: Index Copernicus International, International Impact Factor Services, Open Academic Journals Index, The Research Bible Journal Seeker, Universal Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing, Genamics Journal Seek Database, Advanced Science Index, Scientific Indexing Services, Global Impact Factor.