Carta Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

  • Prezenta Cartă stabileşte opţiunile majore ale comunităţii universitare din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, instituţie publică acreditată, cu personalitate juridică, parte integrată a sistemului naţional de învăţământ superior din România.
  • Carta universitară prezintă opţiunile majore ale comunităţii universitare şi se aplică în tot spaţiul universitar.

Citeste mai departe

PROIECT Carta Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

  • Carta universitară reprezintă actul normativ al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu şi exprimă opţiunile majore ale comunităţii universitare.
  • Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu este instituţie publică de învăţământ superior acreditată, cu personalitate juridică, componentă a sistemului naţional de învăţământ superior din România, înfiinţată în 1992.
  • Carta universitară se aplică în spaţiul universitar şi are incidenţă asupra tuturor membrilor comunităţii academice, precum şi asupra celorlalţi angajaţi ai universităţii.
  • Prevederile Cartei sunt opozabile persoanelor fizice şi juridice care intră în raporturi formale sau informale cu instituţia de învăţământ superior sau cu membrii comunităţii universitare.

Citeste mai departe