Despre


Studii universitare: Diplomă de licenţă în informatică (1995)
Doctorat: Doctorat în Ştiinţa Calculatoarelor (2009)
Alte specializări şi calificări:

 • Instructor CPI – Centrul de Pregatire in Informatica, Bucuresti, 1997
 • Instructor ECDL – European Computer Driving License, 2005
 • Database Design and Programming with SQL – ORACLE Academy – 2006

[ Top ]

Cursuri, seminarii si laboratoare pentru Programul de studii Automatica si Informatica Aplicata:

 1. Programarea calculatoarelor, CURS si LABORATOR: 2009 – prezent
 2. Programare orientata pe obiecte, CURS si LABORATOR: 2007 – prezent
 3. Proiectarea algortimilor, CURS si LABORATOR: 2009 – prezent
 4. Grafica asistata de calculator, CURS si LABORATOR: 2007 – 2011
 5. Metode numerice, CURS si SEMINAR: 2008 – 2009
 6. Baze de date, CURS si LABORATOR: 2005 – prezent
 7. Tehnologii web, CURS si LABORATOR: 2009 – prezent
 8. Retele de calculatoare, CURS: 2007 – prezent
 9. Proiectarea bazelor de date, CURS si LABORATOR: 2009 – prezent
 10. Aplicatii Java, CURS si LABORATOR: 2009 – prezent
 11. Baze de date distribuite, CURS si LABORATOR: 2008 – 2009
 12. Practica informatica, LABORATOR: 2009 – prezent

Cursuri, seminarii si laboratoare pentru alte programe de studii:

 1. Programarea calculatoarelor, CURS, programul de studiu Inginerie Energetica: 2009 – prezent
 2. Programarea calculatoarelor, CURS, programul de studiu Ingineria Mediului: 2009 – prezent
 3. Programarea calculatoarelor, CURS, programul de studiu Inginerie Industriala: 2009 – prezent
 4. Prelucrarea datelor, CURS, programul de studii Inginerie Industriala: 2007 – 2008
 5. Baze de date pentru management, CURS, programul de studii Inginerie Industriala: 2009
 6. Instruire asistata de calculator, CURS si SEMINAR, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic: 2009 – prezent
 7. Baze de date distribuite si mobile, CURS si LABORATOR, MASTER, Conducerea Avansata a Proceselor Industriale: 2009 – prezent
 8. Prelucrarea informatizată a datelor cu programe specializate, CURS si LABORATOR, MASTER, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor: 2012 – prezent
 9. Elaborarea unui produs media cu ajutorul calculatorului, CURS si LABORATOR – Facultatea de Litere si Stiinte Sociale: 2009 – 2010
 10. Editare in limbaje specializate, CURS si LABORATOR – Facultatea de Litere si Stiinte Sociale: 2009 – 2010

[ Top ]

Indrumare studenti si masteranzi:

 1. Cercuri studentesti: Grafuri tratate matematic si informatic
 2. Lucrari de licenta si dizertatie:
  An —– Denumire tema licenta/dizertatie —– Nume si prenume student
  ————————————————————————————————————————————

2008 – Realizarea unei pagini WEB in PHP si MySQL. Sistem pentru managementul intermedierilor în comerţul electronic – Mircea ARSENIE
2008 – Sistem on-line de evidenţă a studenţilor dintr-o facultate. Implementare PHP şi MySQL – Loredana Boban
2009 – PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE. APLICAŢII VISUAL BASIC – Iliescu Cătălin
2009 – APLICAŢIE INFORMATICĂ PRIVIND CONSTRUIREA UNUI SITE DINAMIC UTILIZÂND TEHNOLOGIILE PHP ŞI MYSQL – Pîrvulescu Răzvan
2009 – Web design cu implementarea motoarelor de căutare – Gîrbaciu Costinel
2009 – E-procurement. Model B2B de afaceri pe Internet – Ciuclea Leonard-Cosmin
2009 – Firma de consultanta IT. Implementare on-line – Lazaroiu D-tru Laurentiu
2009 – DEZVOLTAREA APLICATIILOR WEB DINAMICE FOLOSIND XHTML, PHP SI MYSQL – Simionescu Florin
2009 – Proiectarea şi realizarea unui Parc Auto virtual – Pîrcălabu Călin
2009 – Accesul unei baze de date utilizand tehnologia ASP – Ileanu Dragos
2009 – Librarie on-line – Serban Simona
2009 – Aplicaţie de gestiune a cărţilor dintr-o bibliotecă. Implementare Borland Delphi – Augustin SORCA
2009 – APLICATIE WEB DE LICITATII ON-LINE. IMPLEMENTARE ON-LINE – Maria DOBRESCU
2009 – Dezvoltarea unei aplicatii Web cu tehnologii Servlet pentru gestiunea resurselor unui department – Pigulea Damiana
2009 – Crearea de pagini HTML cu acces la baze de date folosind PHP si MySQL – Poenar-Butuşină Dragoş
2009 – Analiza si dezvoltarea unei pagini web – Poenar-Butuşină Bogdan
2009 – Prelucrarea si analiza imaginilor. Implementare in termoviziune – Tauru Mihai
2009 – Elaborarea unei aplicatii de baze de date distribuite. Implementare Java si MySQL (PostgreSQL) – Voinea Dragoş
2009 – Implementarea unei pagini web (Java şi MySQL (PostgreSQL)) – Bolovan Marius
2010 – E-learning cu implementare în Java/Javascript, Html – Calota Adriana
2010 – E-learning cu implementare în Dreamweaver şi CourseBuilder – Diaconescu Delia
2010 – E-learning cu implementare în Moodle – Belgun Ionuţ
2010 – Platformă on-line pentru ONG-uri cu interes comun – Diaconescu Alexandru
2010 – Recursivitatea in C++. Aplicatii – Ficea Grigore Marian
2010 – Aplicatie informatica pentru audit calitate la Uzinele de Automobile Pitesti – Ivan Lucian
2010 – Aplicatie informatica pentru audit logistica si piese la Uzinele de Automobile Pitesti – Tirbina Tirbină Dragoş
2010 – Aplicatie informatica pentru gestiunea interna a costurilor pe perimetrul transport vehicule – Tiţa Alexandru
2011 – master – Gestiunea unei baze de date în PL/SQL – Ceaușescu C. Marian Cornel
2011 – master – Arhitectura software in programarea business. Implementare C# si MySQL – Ciuclea C. Leonard Cosmin
2011 – master – Sistem informatic pentru gestiunea financiar-contabila. Implementare C# şi MsSQL – Ion I. Nicolița
2011 – master – Gestionarea interogării în cazul bazelor de date MYSQL pe reţele radio LAN in cadrul unui sistem I-banking virtual – Popescu I. Cristina Florentina
2011 – Dezvoltarea unui Website e-learning cu integrarea de componente video si audio – Talmacel Marian Silviu
2011 – Securizarea accesului în reţelele de calculatoare – Maria Olivia Elena
2011 – Aplicație software de tip e-learning cu implementare în ATutor – Bogdea Lavinia Georgeta
2011 – Aplicație software de tip e-learning cu implementare în Claroline – Staniloiu Roxana Elena
2011 – Aplicație de gestiune a activităților didactice și științifice dintr-o universitate – Ghigeanu Adrian
2011 – Search Engine Optimization și aplicații de web development – Ciortan Mihai Alexandru
2012 – master – Tehnologii open source pentru eLearning – Diaconescu Delia
2012 – master – Realizarea de aplicații cu baze de date – Calota Adriana
2012 – master – Realizarea aplicațiilor multi-utilizator cu baze de date – Zgabaia Daniel
2012 – Dezvoltarea și administrarea unui website e-commerce – Lungu Andrei
2012 – Crearea și administrarea unui website folosind tehnologia open source – Giurea Lucian Madalin
2012 – Sisteme informatice moderne utilizate în procesul didactic – Vaduva Adelin
2012 – Website pentru ofertă de orientare profesională în tehnologie PHP și MySQL – Purcarin Mihai
2013 – Aplicatii Java bazate pe conexiune client-server – Constantinescu Claudiu
2013 – Programare orientata pe obiecte in limbajul PHP – Manda Vasile
2013 – Realizarea de template-uri pentru CMS – Stroescu Catalin

[ Top ]

Contact

e-mail: adrian_r@utgjiu.ro
tel:_________
sala: 015, parter sediul Facultatii de Inginerie

[ Top ]