1. Raportul privind evaluarea și asigurarea calității pentru anul universitar 2011/2012
  2. Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru semestrul II al anului universitar 2010-2011
  3. Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru semestrul I al anului universitar 2011-2012