Universitatea Constantin Brancusi Managementul calitatii , Legislatie , Certificari , Acreditari , Autorizatii

Legislatie

Legea Educației Naționale nr. 1/2011

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

Ordinul 3928/21 aprilie 2005 al M.E.C. privind asigurarea calitatii serviciilor educationale in institutiile de invatamant superior  

Certificari , Acreditari , Autorizatii

Certificat – SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Certificat – SISTEM DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE

Certificat – SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU

Managementul Calitatii , Documenente

 

Rapoarte privind evaluarea şi asigurarea calităţii

2018-2019

2017-2018

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008