În cadrul Facultăţii de Inginerie există 4(patru) Centre de Cercetare de Excelenţă:

  1. CENTRU DE CERCETĂRI PENTRU CONTROLUL PROCESELOR DIN INDUSTRIA ENERGETICĂ Director: Prof.univ.dr.ing.Popescu Luminiţa
  2. CENTRUL DE CERCETARE FIABILITATEA ŞI DURABILITATEA SISTEMELOR MECANICE Director: Prof.univ.dr.ing.Dobrotă Dan
  3. CENTRUL DE CERCETARE CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI – Director: Prof.univ.dr.Gămăneci Gheorghe
  4. CENTRUL DE CERCETĂRI MATEMATICE ŞI APLICAŢII – Director: Conf.univ.dr. Ungureanu Viorica Mariela