UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI

INFIINTAREA FACULTATII

Înfiinţarea facultăţii

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a fost înfiinţată în anul 1992, prin Hotararea Guvernului României nr. 288/15 iunie 1992, având, la înfiinţare, în componenţa sa două facultăţi:

  1. Facultatea de Inginerie
  2. Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Inginerie a avut ca fundament, la înfiinţare, experienţa didactică şi ştiinţifică universitară acumulată pe durata a 20 de ani de funcţionare la Târgu-Jiu, începând cu anul 1972, a secţiilor de subingineri, Centrale termoelectrice şi Utilaje pentru industria materialelor de construcţii aparţinând, Universităţii din Craiova.
Începând cu anul universitar 1991/1992, la Târgu-Jiu au funcţionat şi două secţii de ingineri, Centrale termoelectrice şi Tehnologia construcţiilor de maşini ale Universităţii din Craiova.
Facultatea de Inginerie a Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi-a început activitatea în anul universitar 1992/1993, având în componenţa sa două specializări: Centrale termoelectrice şi Tehnologia Construcţiilor de Maşini.
Din anul universitar 1993/1994 acestora li s-a adăugat specializarea Automatică şi Informatică Industrială iar începând cu anul universitar 1998/1999 s-a înfiinţat specializarea Maşini Unelte.
Anul universitar 1999/2000 este anul în care la specializările existente s-au mai adăugat încă două specializări: Inginerie Economică şi Ingineria Mediului.
În anul universitar 2000/2001, în cadrul profilului Energetic se înfiinţează înca o specializare, Energetică Industrială, iar începând cu anul universitar 2002-2003, Colegiul de Automatizări.

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este o instituție de învățământ superior de interes public, de stat, acreditată, cu personalitate juridică și caracter nonprofit, înființată în conformitate cu prevederile legale, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288/01.06.1992, și funcționează pe baza principiilor autonomiei universitare și libertății academice, în coordonarea Ministerului Educației Naționale – autoritate centrală de specialitate. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor, șansa de a alege programe de studii variate, în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă superior calificată.

Încă de la înființarea universității, oferta educațională a cunoscut o diversificare accentuată, pentru a răspunde nevoilor de instruire ale tinerilor, precum și cerințelor identificate în vederea inserției profesionale a absolvenților. Astfel, Universitatea „Constantin Brâncuși” numără astăzi 23 programe de studii pentru ciclul de studii universitare de licență și 21 programe de master universitar. Eforturile semnificative depuse pentru diversificarea ofertei educaționale au fost coroborate cu cele pentru dezvoltarea bazei materiale, a infrastructurii instituționale și a resursei umane, în vederea asigurării unor condiții competitive și calitative, raportate la exigența standardelor europene.

Facultăți