Nr.crt. Denumire centru de excelenţă Nume şi prenume director centru Nume şi prenume membrii
1 CENTRU REGIONAL DE CERCETARE PENTRU TEHNOLOGII ENERGETICE DURABILE
CPIE – link catre site-ul centrului
Prof. univ. dr. ing. Popescu Luminiţa Georgeta Doctor Prof. univ. dr. ing. Cruceru Mihai
Prof. univ. dr. ing. Racoceanu Cristinel
Conf.univ.dr.ing. Grofu Florin
Conf.univ.dr.ing. Diaconu Bogdan
Conf. univ.dr. Popa Roxana
Conf. univ.dr. ing. Popescu Cristinel
Conf. univ. ing. dr. Borcoşi Ilie
Şef.lucr. univ.dr.ing. Cristina Ionici
Şef lucr. univ. dr. ing. Şchiopu Emil Cătălin
Lector univ. dr. Pecingină Irina Doctor
Şef lucr. univ. dr. ing. Anghelescu Lucica
Asist.univ.dr.ing. Cazalbașu Ramona
2 Centrul de Cercetari matematice şi aplicaţii
CCMA – link catre site-ul centrului
Assoc. Professor Viorica Mariela Ungureanu – center manager Assoc. Professor Vasile Lupulescu
Assoc. Professor Mădălina Roxana Buneci
Lecturer dr. Iuliana Carmen Bărbăcioru
Lecturer dr. Novac Claudiu Chiriac
Olimpia Mioara Pecingină (collaborator)
3 Centrul de Cercetare Fiabilitatea şi Durabilitatea enchanting world of barbie movies Sistemelor Mecanice
FDSM – link catre site-ul centrului
Prof.univ. dr.ing. Ghimişi Ştefan Sef lucr. dr.ing. Pasăre Minodora
Conf. univ. dr. ing. Iancu Catalin
Sef lucr. dr. ing. Stăncioiu Alin
Sef lucr. dr. ing. Nioată Alin
Prof. univ. dr. ing. Luca Liliana
Sef lucr. dr. ing. Mihut Nicoleta
Prof. univ. dr. ing. Cîrţînă Liviu