• Concurs 2016

    Universitatea "Constantin Brancusi" din Tg-Jiu

  • Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila

  • Sesiune de comunicari stiintifice studentesti

Despre

DRAGI STUDENŢI ŞI ELEVI,


Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu vă invită să participaţi la conferinţa studenţească


-StudYng-Conferinţa este un eveniment la care sunt invitaţi studenţi, dar şi liceeni din ani terminali care să îşi prezinte cercetările în domeniul ingineriei într-un cadru specializat de cunoaştere în care schimbul de informaţii să fie valorificat. Programul sesiunii de comunicări, şi alte detalii administrative vor fi comunicate participanţilor după procesul de selecţie. Vor putea fi consultate şi pe pagina de internet a conferinţei.
Lucrările conferinţei pot fi realizate atât individual, cât şi în echipe şi se vor desfăşura pe patru secţiuni. Lucrările propuse spre prezentare în conferinţă vor fi selecţionate de către comitetul de jurizare. Cele mai bune lucrări vor fi premiate şi ulterior publicate. In speranța că veți răspunde pozitiv la invitația noastră, vă mulţumim și vă asigurăm de înalta noastră considerație.Această Sesiune de comunicări ştiinţifice studențești se adresează atât studenţilor şi masteranzilor, cât şi elevilor.


Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă


Sectiuni:


1. Inginerie energetică


2. Inginerie industrială


3. Automatică şi informatică aplicată


4. Ingineria mediului


Conditii de participare

* Fiecare lucrare poate avea maxim 2 autori.

* Persoana se poate inscrie cu maxim 2 lucrari.

* Lucrarile prezentate spre sustinere trebuie sa fie vizate din punct de vedere stiintific de catre cadrele didactice din specialitarea aferanta temei lucrarii.

* Prezentarea lucrarii se va limita la maxim 10 minute.


Conditii de tehnoredactare


Condiţii generale:


Lucrarea se va redacta în limba română sau engleză și va avea minim 6 pagini și maxim 12 pagini, pe format A4 cu setarea paginilor: stânga 30 mm, dreapta 25 mm, sus 25 mm, jos 25 mm.


Titlul lucrării:


Times New Roman 16, Bold, spaţierea 1.15 pt., majuscule, centrat.


Nume, prenume autor/coautor:


Times New Roman 14, Bold, spaţierea 1.15 pt., majuscule, centrat, la două rânduri faţă de numele lucrării.


Denumirea instituţiei:


Times New Roman 14, normal, spaţierea 1.15 pt., majuscule, centrat, la un rand faţă de numele autorului.


Abstract:


Times New Roman 11, Italic, la două rânduri faţă de denumirea instituţiei, spaţierea 1.15 pt., majuscule, justify. Abstractul va conţine maxim 200 de cuvinte și va fi redactat în limba engleză sau franceză.


Conţinutul lucrării:


La două rânduri de abstract, redactat cu Times New Roman 12, spaţierea 1.15 pt., justify, normal; desenele, tabelele şi graficele vor fi numerotate consecutiv începând de la 1 şi centrate pe pagină. Pentru aparatul critic se vor folosi notele de subsol.


Bibliografie:


În ordine alfabetică, la sfârşitul lucrării (Autorul - nume, iniţiala prenumelui, Titlul lucrării - italic, Editura, anul).


Date importante

- 17 aprilie 2016 –

Data limită pentru trimiterea formularului de înscriere;


- 30 aprilie 2016 –

Data limită pentru trimiterea lucrării in extenso și confirmarea participării de către student/elev;


- 10 iunie 2016 –

Susţinerea lucrărilor;


Programul manifestarii:


-10 iunie 2016-


Înregistrarea participanţilor

Deschiderea oficială

Susţinerea lucrărilor

Premierea participanților

Vizitarea Universităţii „Constantin Brâncuşi” şi a oraşului Târgu Jiu

Plecarea participanţilor


Comitete

COMITETUL DE ORGANIZAREPresedintele Conferintei:


Prof.univ.dr.ing. Racoceanu Cristinel-Decan FIDD


Vicepresedintele Conferintei:


Sef.lucr.dr.ing. Stancioiu Alin-Prodecan FIDD


Secretar:


Aldea Ionel Cristian Tel 0722373761


Lucrarile se trimit la adresa de email:

aldeaionel@yahoo.comCOMITETUL DE JURIZARE


Prof.univ.dr.ing. Popescu Luminita Georgeta


Prof.univ.dr.ing. Racoceanu Cristinel


Prof.univ.dr.ing. Cruceru Mihai


Prof.univ.dr.ing. Cartina Liviu


Prof.univ.dr.ing. Ghimisi Sorinel


Sef.lucr.dr.ing. Stancioiu Alin


Conf.univ.dr.ing. Grofu Florin


Lect.univ.dr. Runceanu Adrian


Sef.lucr.dr.ing. Cercel Constantin


Prof.univ.dr. Gamaneci Gheorghe


Conf.univ.dr. Popa Roxana


Sef.lucr.ing. Pecingina IrinaCOMITETUL STIINTIFIC


Prof.univ.dr.ing. Popescu Luminita Georgeta


Prof.univ.dr.ing. Racoceanu Cristinel


Prof.univ.dr.ing. Cruceru Mihai


Prof.univ.dr.ing. Cartina Liviu


Prof.univ.dr.ing. Ghimisi Sorinel


Prof.univ.dr. Gamaneci Gheorghe


Prof.univ.dr.ing. Luca Liliana


Prof.univ.dr.ing.ec. Dobrota Dan


Prof.univ.dr.ing. Iancu Catalin


Conf.univ.dr.ing. Cartina Daniela


Conf.univ.dr.ing. Diaconu Bogdan


Conf.univ.dr.ing. Popescu Cristinel


Conf.univ.dr.ing.Capatina Camelia


Conf.univ.dr.ing. Pasare Minodora


Conf.univ.dr. Buneci Madalina


Conf.univ.dr.Ungureanu Viorica


Conf.univ.dr.ing. Grofu Florin


Conf.univ.dr. Popa Roxana


Lect.univ.dr. Runceanu Adrian


Lect.univ.dr. Barbacioru Carmen


Lect.univ.dr. Mihut Nicoleta


Sef.lucr.dr.ing. Stancioiu Alin


Sef.lucr.dr.ing. Cercel Constantin


Sef.lucr.ing. Pecingina Irina


Sef.lucr.ing.dr. Borcosi Ilie


Sef.lucr.dr.ing. Popescu George


Sef.lucr.dr.ing. Schiopu Emil


Sef.lucr.dr.ing. Foanene Adriana


Sef.lucr.dr.ing. Tatar Adina


Sef.lucr.dr.ing. Antonie Nicolae


Sef.lucr.ing. Anghelescu Lucica


Sef.lucr.dr.ing.ec. Nioata Alin


Sef.lucr.dr.ing. Radulescu Constanta


Sef.lucr.dr.ing. Ionici Cristina


Sef.lucr.dr.ing. Ciofu Florin


Sef.lucr.dr.ing. Ianasi Catalina


Asist.univ. Pecingina Olimpia