UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRANCUSI” TARGU JIU
REGULAMENT PRIVIND FIXAREA SI PERCEPEREA TAXELOR
Art.1. Invatamantul universitar de stat este gratuit pe durata prevazuta de Legea Invatamantului: 3 ani invatamantul de scurta durata si 4 respectiv 5 ani la invatamantul de lunga durata. Scolarizarea peste aceasta perioada se face cu achitarea taxelor prevazute de lege.
Art.2. Inscrierea candidatilor la concursul de admitere, inmatricularea si reinmatricularea studentilor, repetarea examenului de absolvire sau licenta se fac in baza achitarii taxelor legale. De asemenea activitatile didactice neincluse in planul de invatamant, solicitate de studenti si aprobate de Consiliul facultatii, se efectueaza cu achitarea taxelor legale.
Cuantumul taxelor precum si scutirea de la plata acestora, se stabilesc anual de Senatul universitatii la inceputul anului universitar.
Art.3. Studentii proveniti de la specializarile neautorizate de la invatamantul universitar de stat sau particular, din alte institutii de invatamant superior si transferati la specializari autorizate in cadrul Universitatii “Constantin Brancusi” Tg.-Jiu, achita taxele de inmatriculare si cele pentru sustinerea examenelor de diferenta.
Art.4. Studentii care nu au promovat anul universitar se pot inscrie in anul pe care nu l-au promovat, cu aprobarea Biroului Consiliului, achitand taxele pentru refacerea obligatiilor prevazute in planul de invatamant (care nu au fost echivalate) si cele pentru sustinerea examenelor de diferenta (daca este cazul).
Art.5. Studentul care a primit aprobarea pentru prelungirea scolaritatii pe motive medicale, precum si cel care isi reia activitatea dupa intreruperea acesteia pe motive medicale, solicitata pana la incheierea sesiunii din vara, vor plati numai taxa pentru sustinerea examenelor de diferenta (daca este cazul).
Art.6. Studenta care a primit aprobarea pentru intreruperea studiilor pe motive de maternitate sau cresterea copilului, la reluarea activitatii plateste taxele pentru sustinerea examenelor de diferenta (daca este cazul).
Art.7. Studentul admis in invatamantul universitar la o doua specializare (facultate) achita taxele corespunzatoare sistemului de invatamant cu taxa.
Art.8. Absolventul invatamantului superior de scurta durata, inscris pentru continuarea studiilor, achita taxele de inmatriculare si pentru sustinerea examenelor de diferenta. In cazul efectuarii de lucrari practice si/sau proiecte in afara programului formatiilor de studiu existente, ei vor achita si taxele pentru activitati didactice neincluse in planul de invatamant.
Art.9. Studentii orfani sau cei proveniti de la casele de copii, sunt scutiti de plata taxelor prevazute in aceste reglementari.
Biroul Consiliului facultatii poate face scutiri de la plata taxelor integral sau partial, in cazul studentilor cu situatie materiala deosebita, pe baza cererii depuse de acestia si a actelor doveditoare.
Art.10. Studentii care solicita frecventarea activitatilor Departamentului pedagogic, in afara programului acestuia stabilit prin planul de invatamant, vor achita taxele aferente studiilor postuniversitare.