Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studiile universitare de licenta si master in cadrul Facultatii de Inginerie pentru anul universitar 2016-2017

 • Concursul de admitere , pentru sesiunile iulie si septembrie 2016 , la nivelul Facultatii de Inginerie din cadrul Universitatii “Constantin Brancusi” din Tg-Jiu, se organizeaza pentru programele de studii universitare
 • -de licenta: Automatica si Informatica Aplicata, Tehnologia Constructiilor de Masini , Managementul Energiei/Termoenergetica, Ingineria si protectia mediului in industrie/Inginerie si management in alimentatie publica si agoturism, Inginerie Medicala , Ingineria designului de produs – invatamant cu frecventa
 • -de master: Tehnologii avansate de producere a energiei, Conducerea avansata a proceselor industriale, Managementul calitatii si fabricatiei, Managementul protectiei mediului in Industrie – invatamant cu frecventa

  Citeste mai departe


 

Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material si a facilitatilor acordate studentilor Universitatii “Constantin Brancusi” din Tg-Jiu

 • La Universitatea “Constantin Brancusi” din Tg-Jiu pot veneficia de burse si ajutoare sociale, studentii nostrii, cetateni romani si cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene , ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, inmatriculati la invatamantul universitar , nivel licenta si master, cursuri IF(cu frecventa), scolarizati in regim bugetat si cu taxa , care indeplinesc conditiile stabilite prin prezentul regulament.

  Citeste mai departe


 

Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor – UCB

 • Examenele de finalizare a studiilor in invatamantul superior, din cadrul Universitatii “Constantin Brancusi” din Tg-Jiu, respectiv, examenul de absolvire, examenul de licenta  examenul de diploma si examenul de disertatie – denumite in continuare examene de finalizare – se organizeaza potrivit prevederilor din prezentul regulament

Citeste mai departe


 

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor: examene de diploma/disertatie la Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila 

 • Organizarea si desfasurarea examenului de diploma se realizeaza pentru promotia 2016 in doua sesiuni:
 1. Sesiunea iulie 2016, conform structurii anului universitar 2015-2016 aprobata de Senat;
 2. Sesiunea februarie, de restanta(conform structurii anului universitar 2016-2017 aprobata de Senat), pentru absolventii care nu au promovat examenul de diploma sau nu s-au prezentat in prima sesiune
 • Absolventii promotiilor anterioare (inclusiv absolventii studiilor de lunga durata) se pot inscrie la examenul de diploma in sesiunile programate pentru promotia curenta.

Citeste mai departe


Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul universitatii in anul universitar 2015/2016

 • Conducerile facultatilor si ale departamentelor , prin secretariatele acestora vor intocmi si afisa lista cu studentii care trebuie sa-si achite taxele si raspund de realizarea la termen a incasarilor .
 • Taxele prevazute in prezentul regulament se vor achita inainte de prestarea serviciului solicitat , facultatile si serviciile functionale ale acestora si ale rectoratului avand obligatia de a solicita documentele de plata inaintea prestarii serviciilor respective , cu exceptia tarifelor de cazare
 • Taxele de scolarizare vor fi achitate in anul universitar 2015-2016 la datele prevazute in contractele incheiate de catre fiecare facultate in parte cu studentii in regim de taxa.

Citeste mai departe


Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare

 • Criterii specifice Facultatii de Inginerie si Dezvoltare Durabila , conditii pentru participarea la concursul de ocuparea posturilor didactice , conditii minime si obligatorii pentru participarea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la Universitatea “Constantin Brancusi” din Tg-Jiu , Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila

Citeste mai departe