Cateva informatii despre practica de specialitate de la Facultatea de Inginerie:

  1. REGULAMENT CADRU PRIVIND DESFASURAREA PRACTICII STUDENTILOR DIN UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRANCUSI” DIN TARGU JIU
  2. GHID PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PRACTICII DE SPECIALITATE IN CADRUL FACULTATII DE INGINERIE
  3. CONVENŢIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICA ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
REGULAMENT CADRU PRIVIND DESFASUNAREA PRACTICII STUDENTILOR DIN UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRANCUSI” DIN TARGU JIU

Prezentul regulament stabileste cadrul general de organizare gi desfasurare a practicii studentilor in Universitatea ,,Constantin Brancusi” din Targu Jiu, pentru toate categoriile de practica. Prevederile din regulament respecta cerintele impuse de Legea nr. 288 din 2004 si Legea nr. 1  din 2011 privind organizarea studiilor universitare, Carta Universitatii ,,Constantin Brancusi” din Targu Jiu, Regulamentul intern al Universitatii ,,Constantin Brancusi,,din Targu Jiu si Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului pentru Relatia cu invatamantul Nonuniversitar Si Mediul Socio-Economic.

REGULAMENT

GHID PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PRACTICII DE SPECIALITATE IN CADRUL FACULTATII DE INGINERIE

Practica de specialitate se organizeaza in conformitate cu Legea nr. 1/2011, Legea Educatiei Nationale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Hotararea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor si a Ordinului nr. 3955/2008 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 12.06.2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta si de masterat, in concordanta cu alte regulamente in vigoare ale Universitatii “Constantin Brancusi” din Targu Jiu

GHID

CONVENTIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICA IN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Convenţia-cadru stabileste, in concordanta cu specializarea pentru care se instruieşte practicantul, cadrul în care se organizeaza si se desfasoara stagiul de practica pentru consolidarea cunostintelor teoretice si pentru formarea abilitatilor practicantului, in vederea aplicarii acestora.

PROTOCOL