Reprezentanții facultății în Senatul Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu:
  1. Prof.univ.dr.ing.Cruceru Mihai
  2. Conf.univ.dr.ing Borcosi Ilie
  3. Sef lucr.ing. Pecingina Irina
  4. Lect.univ.dr. Barbacioru Carmen