Reprezentanții facultății în Senatul Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu:
  1. Prof. univ. dr. ing. Gabriel Cătălin IANCU
  2. Conf. univ. dr. ing. Ilie BORCOȘI
  3. Lect. univ. dr. Carmen Iuliana BĂRBĂCIORU
  4. Ș.l. dr. ing. Adriana TUDORACHE
  5.  Student Maria-Alexandra BĂZĂVAN