Programul de studii de licență: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

Domeniul de licență: Ingineria sistemelor Programul de studii: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie Ocupații posibile (conform Registrului Naţional al Calificărilor)
Competenţe profesionale:
Explicarea mecanismelor, proceselor și efectelor de origine antropica sau naturala care determina si influenteaza poluarea mediului. 1. Auditor de mediu
Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabila. 2. Monitor mediu înconjurător
Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic. 3. Responsabil de mediu
Elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor. 4. Inspector protecţia mediului
Controlul calităţii mediului, evaluarea impactului si a riscului şi elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra mediului în concordanţă cu cerinţele BAT/BREF si cu legislatia in vigoare. 5. Analist de mediu
Desfăşurarea activităţilor specifice managementului şi marketingului în ingineria si protectia mediului. 6. Inspector de specialitate inginer chimist
Competenţe transversale:
Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea responsabilitatilor pentru deciziile luate si a riscurilor aferente. 7. Inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului
Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei. 8. Inginer de mediu
Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala. 9. Cadru didactic de specialitate (cu respectarea legislatiei in vigoare)