Facultatea de Inginerie

  1. Departamentul de Energie, Mediu și Agroturism (E.M.A.)
    Director: Prof.univ.dr.ing. Cristinel Racoceanu
  2. Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică (I.I.A.)
    Director: Lect.univ.dr. Nicoleta Mihuț

Cadre didactice titulare ale

Facultății de Inginerie - UCB Târgu-Jiu

1. Profesor univ.dr.ing. Cîrţînă Liviu Marius Prorector PDF
2. Profesor univ.dr.ing. Luca Liliana PDF
3. Profesor univ. dr.ing. Iancu Gabriel Cătălin membru Senat UCB PDF
4. Profesor univ. dr.ing. Ghimişi Ştefan Sorinel PDF
5. Profesor univ.dr.ing. Popescu Luminita Georgeta PDF
6. Conferentiar univ.dr.ing. Grofu Florin PDF
7. Conferentiar univ dr. Pasare Minodora Maria PDF
8. Conferentiar univ dr.ing. Borcoşi Ilie membru Senat UCB PDF
9. Sef lucrari dr. Tătar Adina PDF
10. Sef lucrari dr.ing. Stăncioiu Alin PDF
11. Sef lucrari dr.ing. Rădulescu Constanţa PDF
12. Sef lucrari dr.ing. Nioaţă Alin PDF
13. Sef lucrari dr. Mihuţ Nicoleta Maria Director departament PDF
14. Sef lucrari dr.ing. Gîlcă Gheorghe PDF
15. Şef lucrari dr.ing. Ianaşi Aurora Cătălina PDF
16. Asist drd. Marcuș Răzvan Marcel PDF
17. Profesor univ. dr.ing. Cruceru Mihai PDF
18. Profesor univ.dr.ing. Racoceanu Cristinel Director departament PDF
19. Conferentiar univ.dr.ing. Diaconu Bogdan Marian PDF
20. Conferentiar  univ.dr. Popa Roxana Gabriela PDF
21. Conferentiar univ.dr. ing. Popescu Cristinel Decan PDF
22. Conferentiar univ.dr. Buneci Mădălina Roxana PDF
23. Conferentiar univ. dr. Ungureanu Viorica Mariela PDF
24. Sef lucrari dr. Pecingină Irina Ramona PDF
25. Sef lucrari dr.ing Şchiopu Emil Cătălin PDF
26. Lector univ.dr. Bărbăcioru Iuliana Carmen membru Senat UCB PDF
27. Sef lucrari dr.ing Tudorache Adriana membru Senat UCB PDF
28. Sef lucrari dr.ing. Ionici Cristina Felicia PDF
29. Sef lucrari dr.ing. Anghelescu Lucica PDF
30. Asistent univ dr ing. Cazalbaşu Ramona Violeta PDF
31. Prof.univ.dr. Boncea Amelia PDF