Consiliul Facultăţii de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale:

Reprezentanții Departamentului de Energie, Mediu și Agroturism:
  1. Prof.univ.dr.ing.Racoceanu Cristinel – Director Departament
  2. Prof.univ.dr.ing.Cruceru Mihai– membru
  3. Sef lucr.ing. Pecingina Irina– membru
Reprezentanții Departamentului de Inginerie Industriala si Automatica:
  1. Prof.univ.dr.ing.Iancu Catalin – Prodecan FSTMC
  2. Lect.univ.dr. Mihut Nicoleta – Director Departament
  3. Prof.univ.dr.ing.Cirtina Liviu – membru
  4. Conf.univ.dr.ing Borcosi Ilie – membru
  5. Sef lucr.dr.ing. Radulescu Constanța – membru