Consiliul Facultăţii de Inginerie și Dezvoltare Durabilă începând cu anul universitar 2015-2016:

 1. Prof. univ. dr. ing. Racoceanu Cristinel – preşedinte
 2. Prof. univ. dr. ing. Popescu Luminiţa – membru
 3. Prof. univ. dr. ing. Cruceru Mihai – membru
 4. Prof. univ. dr. ing. Cîrţîna Liviu – membru
 5. Prof. univ. dr. ing. Ghimişi Sorinel – membru
 6. Conf. univ. dr. ing. Grofu Florin – membru
 7. Conf. univ. dr. ing. Pasăre Minodora – membru
 8. Şef lucr. dr. ing. Stăncioiu Alin – membru
 9. Şef lucr. dr. ing. Cercel Constantin – membru
 10. Şef lucr. dr. ing. Mihuţ Nicoleta – membru
 11. Şef lucr. dr. ing. Ciofu Florin – membru
 12. Lector univ. dr. Runceanu Adrian – membru
 13. _______________ – membru (student)
 14. _______________ – membru (student)
 15. _______________ – membru (student)
 16. Şef lucr. dr. ing. Popescu Cristinel (invitat din partea sindicatului)

Hotărâri ale Consiliului FIDD

 1. Hotărârea nr.392/26.04.2016
Componenţa Biroul Consiliului Facultăţii Inginerie și Dezvoltare Durabilă:

 1. Prof. univ. dr. ing. Racoceanu Cristinel
 2. Şef lucr. dr. ing. Stăncioiu Alin
 3. Şef lucr. dr. ing. Mihuţ Nicoleta
 4. Conf. univ. dr. ing. Grofu Florin
Reprezentanţii Facultăţii de Inginerie și Dezvoltare Durabilă în Senatul Universităţii “Constantin Brâncuşi”:

 1. Prof. univ. dr. ing. Ghimişi Ştefan Sorinel
 2. Prof. univ. dr. ing. Gămăneci Gheorghe
 3. Conf. univ. dr. ing. Cîrţîna Daniela
 4. Lect. univ. dr. Barbacioru Carmen
 5. Şef lucrări dr. ing. Cercel Constantin