Biroul Consiliului Facultatii de Inginerie si Dezvoltare Durabila este compus din:

  1. Prof.univ.dr.ing. Cristinel Racoceanu – decan F.I.D.D.
  2. Sef lucr.dr.ing. Alin Stancioiu – prodecan F.I.D.D.
  3. Conf.univ.dr.ing. Florin Grofu – director departament A.E.M.D.D.
  4. Sef.lucr.dr.ing. Nicoleta Mihut – director departament I.M.S.T.