master

Sesiuni examene disertatie :

Sesiunea Februarie 2015:

1. ANUNŢ Disertație Februarie 2015 ANUNT
2. Comisii Disertație februarie 2015 COMISIE
3. Metodologie finalizare studii 2015 Metodologie

Acte necesare examenului de disertatie:

1. Cerere înscriere examen disertatie CLICK
2. Opis disertatie CLICK
3. Fişa de lichidare CLICK
4. Declaraţie plagiat semnată de coordonator CLICK
5. Declaraţie plagiat disertaţie, semnată de absolvent CLICK