Nr.crt. Denumire centru de excelenţă Nume şi prenume director centru Nume şi prenume membrii
1 Centrul de Cercetări pentru Controlul Proceselor din Industria Energetică
CPIE – link catre site-ul centrului
Prof. univ. dr. ing. Popescu Luminita luminita Prof. univ. dr. ing. Cozma Vasile
Conf. univ. dr. ing. Grofu Florin
Lect. univ. dr. Runceanu Adrian
Prof. univ. dr. ing. Racoceanu Cristinel
Prof. univ. dr. ing. Cruceru Mihai
Sef lucr. dr. ing. Popescu Marian
Sef lucr. dr. ing. Borcosi Ilie
Asist. dr. ing. Cercel Constantin
Prep. ing. Dinca Alina
2 Centrul de Cercetari matematice şi aplicaţii
CCMA – link catre site-ul centrului
Conf.univ. dr. Ungureanu Viorica Conf.univ. dr. Ungureanu Viorica
Conf. univ. dr. Lupulescu Vasile
Conf. univ. dr. Buneci Madalina
Lector Pecingina Olimpia
Lector univ. dr. Barbacioru Carmen
3 Centrul de Cercetare pentru controlul calităţii mediului
CCM – link catre site-ul centrului
Prof. univ. dr. Gămăneci Gheorghe Conf. dr. Cirtina Daniela
Conf. dr. Căpăţînă Camelia
Sef lucr. dr. Popa Roxana
Asist. dr. ing. Schiopu Emil Catalin
4 Centrul de Cercetare Fiabilitatea şi Durabilitatea Sistemelor Mecanice
FDSM – link catre site-ul centrului
Prof. univ dr. ing. Dan Dobrotă Prof. univ dr. ing. Dan Dobrotă
Prof.univ. dr.ing. Ghimişi Ştefan
Sef lucr. dr.ing. Pasăre Minodora
Conf. univ. dr. ing. Iancu Catalin
Sef lucr. dr. ing. Stăncioiu Alin
Sef lucr. dr. ing. Nioată Alin
Prof. univ. dr. ing. Luca Liliana
Sef lucr. dr. ing. Mihut Nicoleta
Sef lucr. dr. ing. Ciofu Florin
Prof. univ. dr. ing. Cîrţînă Liviu